O NAS


Główne zakresy działania fundacji:

Główne zakresy działania fundacji:

Działalność telewizyjna.
Praca z dziećmi i młodzieżą (edukacja, warsztaty, wolontariat, działania przeciw uzależnieniom).
Promocja zdrowia.
Pomoc społeczna i wspieranie działalności charytatywnych.
Praca na rzecz rodziny, seminaria dla rodziców i dla małżeństw.
Edukacja prorodzinna w świecie biznesu.
Twórczość mediowa dookoła rodziny, historii Polski, promocji wartości rodzinnych wewnątrz kraju i poza granicami.
Wspieranie działalności prorodzinnych oraz edukacji prorodzinnej.
Wspieranie współpracy polsko-izraelskiej.
Wspieranie organizacji kościelnych.
Promocja Polski za granicą.

Działalność telewizyjna.
Praca z dziećmi i młodzieżą (edukacja, warsztaty, wolontariat, działania przeciw uzależnieniom).
Promocja zdrowia.
Pomoc społeczna i wspieranie działalności charytatywnych.
Praca na rzecz rodziny, seminaria dla rodziców i dla małżeństw.
Edukacja prorodzinna w świecie biznesu.
Twórczość mediowa dookoła rodziny, historii Polski, promocji wartości rodzinnych wewnątrz kraju i poza granicami.
Wspieranie działalności prorodzinnych oraz edukacji prorodzinnej.
Wspieranie współpracy polsko-izraelskiej.
Wspieranie organizacji kościelnych.
Promocja Polski za granicą.

W ramach

realizacji celów

statutowych

Fundacji

prowadzimy:

•    działalność kulturalno-artystyczną:
organizowanie koncertów i warsztatów pro-

mujących różnorodne aspekty kultury
chrześcijańskiej
•    działalność edukacyjną: szkolenia
i warsztaty antynarkotykowe, warsztaty
edukacyjne
z zakresu historii i wartości judeochrześci-

jańskich,
warsztaty artystyczne, warsztaty mediowe,
praca wśród dzieci i młodzieży
•    działalność charytatywną: promocja,
reklama patronat dla jednostek działają-

cych w strefie charytatywnej
•    działalność telewizyjną
•    działalność polsko-izraelską: seminaria
i wykłady, koncerty
•    warsztaty zwalczające przemoc w rodzi-

nie
•    przygotowanie do wychowania dzieci
•    edukacja w biznesie

W ramach

realizacji celów

statutowych

Fundacji

prowadzimy:

• działalność kulturalno-artystyczną:
organizowanie koncertów i warsztatów promujących różnorodne aspekty kultury chrześcijańskiej

• działalność edukacyjną: szkolenia
i warsztaty antynarkotykowe, warsztaty
edukacyjne z zakresu historii i wartości judeochrześcijańskich, warsztaty artystyczne, warsztaty mediowe, praca wśród dzieci i młodzieży
• działalność charytatywną: promocja, reklama patronat dla jednostek działających w strefie charytatywnej
• działalność telewizyjną
• działalność polsko-izraelską: seminaria i wykłady, koncerty
• warsztaty zwalczające przemoc w rodzinie
• przygotowanie do wychowania dzieci
• edukacja w biznesie

HISTORIA


2019

przeniesienie do obecnej
siedziby

IV 2014

zebranie grupy
zakładającej fundację

X 2014

podpisanie umowy
i rejestracja Fundacji

2015

przeniesienie do siedziby
w Gdyni

2017

uzyskanie Statutu OPP