Zespół


Zarząd Fundacji

Krzysztof Rompa

Prezes

Matthew Crouch

Z-ca Prezesa

Ilona Rompa

Sekretarz Zarządu

Krzysztof Rompa

Prezes

Matthew Crouch

Z-ca Prezesa

Ilona Rompa

Sekretarz Zarządu

Mariusz

Radomski

Sławomir

Wołyniec

Krzysztof

 Szukalski

Rada

Fundacji

Mariusz

Radomski

Sławomir

Wołyniec

Krzysztof

Szukalski

Rada

Fundacji

Kierownictwo Realizacji Grantów

Ilona Rompa

Dyrektor

Tomasz Sikora

Administrator

Dariusz

Rejmus

Małgorzata

Rejmus

Tomasz Sikora

Administrator

Dariusz

Rejmus

Małgorzata

Rejmus

Rada

Finansowa

Jacek Naróg

Dyrektor

Krzysztof

Jędrzejewski

oraz

Sławomir

Wołyniec

Rada

Finansowa

Jacek Naróg

Dyrektor

Krzysztof

Jędrzejewski

oraz

Sławomir

Wołyniec